หน้าแรก เกี่ยวกับ กยศ. ติดตามข่าวสาร กยศ. รายละเอียดการกู้ บุคลากร ติดต่อเรา ช่องทางการรับแจ้งข่าวสารต่างๆ
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  เจ้าหน้าที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
 •  
   

   

  นางสาวธีร์นานา วสุสาสิงห์สุข(Miss Theenahna Wasusasingsookh)

  เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

    นางสาวธีร์นานา วสุสาสิงห์สุข(Miss Theenahna Wasusasingsookh)
  วุฒิการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายนนทภัสร์ ใสสุชล (Mr.Nonthapat Saisuchol)

  เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

    นายนนทภัสร์ ใสสุชล (Mr.Nonthapat Saisuchol)
  วุฒิการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

   คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (มรพ.)
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวจิตรานุช พะลัง (Miss Jittranuch Paluang)
  เจ้าหน้าที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

    นางสาวจิตรานุช พะลัง (Miss Jittranuch Paluang)
  วุฒิการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.