หน้าแรก เกี่ยวกับ กยศ. ติดตามข่าวสาร กยศ. รายละเอียดการกู้ บุคลากร ติดต่อเรา ช่องทางการรับแจ้งข่าวสารต่างๆ
หน้าแรก   >   รายละเอียดการกู้
 
รายละเอียดการกู้
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

รายละเอียดการกู้

  ขั้นตอนและวิธีการ
  รายละเอียดและคุณสมบัติ
  ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
     
คุณสมบัติทั่วไปของนิสิตที่จะขอกู้ยืม   คุณสมบัติทั่วไปของนิสิตที่จะขอกู้ยืม

สำหรับนิสิตผู้กู้กยศ.และกรอ.
     
 
วันที่: 19 เม.ย 2562 
     
คุณสมบัติลักษณะที่ 1 กยศ.   คุณสมบัติลักษณะที่ 1 กยศ.

คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมในลักษณะที่ 1 (กยศ.)ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
     
 
วันที่: 19 เม.ย 2562 
     
คุณสมบัติลักษณะที่ 2 กรอ.   คุณสมบัติลักษณะที่ 2 กรอ.

คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
     
 
วันที่: 19 เม.ย 2562 
     
ข้อปฏิบัติการขอเข้าร่วมโครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   ข้อปฏิบัติการขอเข้าร่วมโครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. สมัครเรียนเป็นนิสิตเรียบร้อยขอแบบคำขอกู้ยืมกรอกเอกสารในแบบคำขอกู้ยืมด้วยหมึกน้ำเงิน 2. ส่งแบบคำขอกู้ยืมพร้อมหลักฐานแนบเอกสารไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2562 นิสิตสามารถ ส่งแบบคำขอกู้และเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ อาคารประชาสัมพันธ์ ห้องกยศ. 3. สัมภาษณ์ข้อมูลการเข้าโครงการกองทุนให้กู้ยืม 4. ลงทะเบียนในระบบ e-studentloan ด้วยการกรอกข้อมูลดังนี้
     
 
วันที่: 02 พ.ค. 2561 
     
WORK MANUAL  ประจำปีการศึกษา 2560   WORK MANUAL ประจำปีการศึกษา 2560

Work Manual ประจำปีการศึกษา 2560
     
 
วันที่: 10 มิ.ย 2561 
 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.