หน้าแรก เกี่ยวกับ กยศ. ติดตามข่าวสาร กยศ. รายละเอียดการกู้ บุคลากร ติดต่อเรา ช่องทางการรับแจ้งข่าวสารต่างๆ
หน้าแรก   >   รายละเอียดการกู้
 
รายละเอียดการกู้
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

รายละเอียดการกู้

  ขั้นตอนและวิธีการ
  รายละเอียดและคุณสมบัติ
  ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
     
แบบฟอร์ม กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้   แบบฟอร์ม กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้

กดลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
 
วันที่: 14 พ.ย. 2561 
     
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะ   แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะ

ใช้กรณี บิด มารดาไม่อุปการะโดยสิ้นเชิง
     
 
วันที่: 15 พ.ย. 2561 
     
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา   กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา

กดลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
 
วันที่: 12 ธ.ค. 2561 
     
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการแยกกันอยู่   แบบฟอร์มหนังสือรับรองการแยกกันอยู่

เอกสารนี้ใช้กรณีเฉพาะกรณีบิดา มารดาแยกกันอยู่โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า
     
 
วันที่: 23 เม.ย 2562 
     
แบบขอรับการสัมภาษณ์นิสิตแรกเข้า   แบบขอรับการสัมภาษณ์นิสิตแรกเข้า

กดลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
 
วันที่: 12 ธ.ค. 2561 
     
แบบขอรับการสัมภาษณ์เลื่อนชั้นปี   แบบขอรับการสัมภาษณ์เลื่อนชั้นปี

กดลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
 
วันที่: 12 ธ.ค. 2561 
     
แบบฟอร์มจิตอาสา   แบบฟอร์มจิตอาสา

กดลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
 
วันที่: 12 ธ.ค. 2561 
     
แบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตมหาวิท   แบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตมหาวิท

กดลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
 
วันที่: 12 ธ.ค. 2561 
     
แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน   แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน

สำหรับนิสิตที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนเลขบัญชี เปลี่ยนชื่อ-สกุล กดลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
     
 
วันที่: 14 ธ.ค. 2561 
     
ใบคำร้องขอกู้ขยายหลักสูตร   ใบคำร้องขอกู้ขยายหลักสูตร

ใช้สำหรับกรณีที่นิสิตขอกู้เกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
     
 
วันที่: 25 พ.ค. 2562 
 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.